Begroting 2019

P6 Sociaal Domein

Verbonden partijen

Naam

Taakveld

Werkvoorzieningschap Kust Duin en Bollenstreek (KDB)

6.4 Begeleide participatie

Gemeenschappelijke regeling  Inkoopbureau H-10

6.72 Maatwerk dienstverlening 18-
6.81 Geëscaleerde zorg