Begroting 2019

P4 Onderwijs

Geraamd resultaat programma

Lasten € -2.788.351
Baten € 408.040
Saldo € -2.380.311