Begroting 2019

P3 Economie

Geraamd resultaat programma

Lasten € -381.570
Baten € 1.292.800
Saldo € 911.230