Begroting 2019

P2 Verkeer en vervoer

Geraamd resultaat programma

Lasten € -4.178.744
Baten € 611.732
Saldo € -3.567.012