Begroting 2019

P8 Wonen en bouwen

Geraamd resultaat programma

Lasten € -1.946.713
Baten € 1.288.356
Saldo € -658.357