Begroting 2019

P6 Sociaal Domein

Financiën

Exploitatie
Begroting 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Lasten
Baten
Mutaties reserves
364
475
175
175
50