Begroting 2019

Paragraaf bedrijfsvoering

In de paragraaf bedrijfsvoering licht het gemeentebestuur het voorgenomen beleid toe op het gebied van de PIJOFACH-taken. PIJOAFACH staat voor personeel, juridische zaken, informatievoorziening, financiën, administratieve organisatie, communicatie en huisvesting. Globaal gezegd zijn het de taken die nodig zijn om de gemeente als organisatie te laten functioneren.

In Wassenaar zijn deze taken belegd bij de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV). De gemeente als organisatie heeft deze taken daardoor niet meer zelf in huis. Het bestuur van de WODV is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoeringstaken.

Uit oogpunt van transparantie vindt de verantwoording hierover plaats in de paragraaf bedrijfsvoering van de werkorganisatie.

Wassenaar betaalt jaarlijks aan de WODV de volgende bijdragen:

Tabel 35

Programma*

2019

2020

2021

2022

P0 Bestuur en ondersteuning

    9.112.258

    8.971.578

    9.034.833

    9.089.636

P1 Veiligheid

       540.338

       540.338

       540.338

       540.338

P2 Verkeer en vervoer

    1.006.923

    1.006.923

    1.006.923

    1.006.923

P3 Economie

       164.629

       164.629

       164.629

       164.629

P4 Onderwijs

       177.271

       177.271

       177.271

       177.271

P5 Sport, cultuur en recreatie

    1.708.173

    1.708.173

    1.708.173

    1.708.173

P6 Sociaal Domein

    1.460.477

    1.460.477

    1.460.477

    1.460.477

P7 Volksgezondheid en milieu

       851.676

       851.676

       851.676

       851.676

P8 Wonen en bouwen

    1.876.142

    1.876.142

    1.876.142

    1.876.142

Totaal

 16.897.886

 16.757.206

 16.820.461

 16.875.264

* gebaseerd op de begroting 2019 van de WODV

De bijdrage aan de WODV vanuit het programma bestuur en ondersteuning is relatief hoog ten opzichte van de overige programma's. Dit wordt met name veroorzaakt door de kosten op het taakveld 0.4 overhead (€ 7,8 miljoen) in programma 0.