Begroting 2019

P0 Bestuur en ondersteuning

Verbonden partijen

Naam

Taakveld

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

0.61, 0.62 en 0.64

Werkorganisatie Duivenvoorde

Alle taakvelden

Holland Rijnland

0.1

BNG NV

0.5

Alliander NV

0.5

Dunea NV

0.5